Informácie a dokumenty

Prihlasovanie na preteky

Dátum uzávierky prihlášok:   09.05.2018 do 24:00

Postup prihlasovania:
Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na webstránke www.sams-asn.sk/prihlaska  do termínu uzávierky prihlášok.

Organizátor potvrdí prijatie prihlášky mailom prostredníctvom stránky www.sams-asn.sk
Súťažiaci potom musí z prílohy e-mailu vytlačiť prihlášku, podpísať ju a doručiť organizátorovi v súlade s predpismi.

Informácie o predpisoch PAV 2018
Radi by sme informovali súťažiacich v klasifikáciách FIA majstrovstiev na predpisy, ktoré FIA vydala pre sezónu 2018 a ktoré nájdete zverejnené v slovenčine aj na tejto stránke.
Jedná sa najmä o FIA Všeobecné predpisy pre preteky PAV (platia pre všetky typy FIA majstrovstiev PAV) a o FIA športové predpisy pre IHCC a HHCC.