Uzávierka cesty počas pretekov

  

Pri príležitosti konania MORIS CUP Jahodná 2018 bude štátna cesta II/547 v úseku Alpinka železničné priecestie – Jahodná rázcestie – Košická Belá úplne uzavretá nasledovne:

19.05.2018, sobota:
07:30 - 18:00
 
 

20.05.2018, nedeľa:
07:30 - 17:00