Program pretekov

PROGRAM PRETEKOV

09.05.2018, streda 
24:00   Uzávierka prihlášok

14.05.2018, pondelok
Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu administratívneho a technického preberania

17.05.2018, štvrtok
Otvorenie depa (servisné parkovisko)

18.05.2018, piatok
11:00–17:00 Administratívne preberanie
11:30–18:00 Technické preberanie
19:00   1. zasadnutie RŠK
20:00   Rozprava jazdcov a zverejnenie zoznamov prevzatých vozidiel 

19.05.2018, sobota
08:30   1. tréningová jazda
10:30   2. tréningová jazda
13:00   Zverejnenie štartovej listiny
13:15   Slávnostný štart súťaže
13:30   1. súťažná jazda /voľná tréningová jazda pre HHCC/IHCC
15:30   2. súťažná jazda /voľná tréningová jazda pre HHCC/IHCC
cca 18:00   Odovzdávanie cien MSR1, SKP1, MSR HA1, ST HP1 

20.05.2018, nedeľa
07:00–07:30 Administratívne a technické preberanie pre MSR2, SKP2, MSR HA2 a ST HP2
07:45   Zverejnenie zoznamu prevzatých vozidiel
08:30   1. tréningová jazda / 3. tréningová jazda pre HHCC/IHCC
11:00   Zverejnenie štartovej listiny
11:30   1. súťažná jazda
13:30   2. súťažná jazda
cca 17:00   Odovzdávanie cien HHCC, IHCC, MSR2, SKP2, MSR HA2, ST HP2

Uvedené časy sú orientačné, organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť časový program reálnemu priebehu pretekov.