Akreditácia

  

Informácie pre média
Organizátor súťaže zverejnil akreditačný formulár. Nájdete ho v prílohe článku.

Upozornenie:
- prosíme všetkých záujemcov o akreditáciu, aby si pozorne vopred prečítali akreditačné pravidlá! 
- uzávierka akreditácii je 17. mája 2018, požiadať o akreditáciu v tlačovom stredisku súťaže už nebude možné
- príjazd do Rekreačného strediska Jahodná je v dňoch 19. - 20.5 možný iba v čase do 8:00. Ďalší pohyb po "kopci" bude možný prostredníctvom Media taxi.