Zoznam prihlásených a harmonogram preberania

Organizátor v sekcii dokumenty zverejnil zoznam prihlásených na 8. ročník Moris Cup Jahodná 2016.
Zároveň sme zverejnili aj harmonogram technického preberania.
Upozorňujeme súťažiacich, že administratívne preberanie musia vykonať pred individuálnym časom stanoveným na ich technické preberanie.

Boli zverejnené aj vykonávacie nariadenie č. 1 pre jednotlivé majstrovstvá.