Vedenie Moris Cup Jahodná 2016 budú tvoriť ľudia z rôznych kútov Európy

Treťou zastávkou pre jazdcov Majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu 2016 bude už 19.- 22. mája kopec Jahodná pri Košiciach. Organizátorom pretekov je Auto Klub Košice a spoločnosť Moris Slovakia, s.r.o.

Do štartu 8. ročníka MORIS Cup Jahodná zostávajú posledné tri týždne. Vrcholia prípravy na súťaž a organizátori pod vedením predsedu organizačného výboru Petra Szczeczinu a jeho zástupcu Mareka Eliáša sa pomaly chystajú aj na príchod všetkých delegovaných činovníkov, ktorých nominovala Medzinárodná automobilová federácia FIA a tiež jednotlivé národné asociácie.

Do funkcie hlavného športového komisára pre FIA Historic Hill Climb Championship (HHCC) nominovala FIA Rodericka Parkina z Anglicka. Do rovnakej funkcie pre FIA International Hill Climb Cup (IHCC) Jana Mienkinského z Rakúska. Na dodržiavanie predpisov nad slovenským a poľským šampionátom bude dohliadať trojica športových komisárov – Boris Kočergin (SVK), Marcin Fiejdasz (POL) a Vladimír Bánoci (SVK). 

„Vrchný dozor“ nad technikou historických súťažných vozidiel bude mať technický komisár Domenico Cifaldi z Talianska, hlavným technickým komisárom súťaže bude Ján Kučera a technickým delegátom poľskej asociácie PZM Marek Szechura. Navyše na základe podnetu prezidenta FIA, Jeana Todta, ohľadom smerovania „kopčiarskej“ techniky do budúcnosti, sa súťažným vozidlám budú venovať ďalší dvaja technickí komisári FIA – Jonathan Crook z Veľkej Británie a Kamil Nechvilka z Česka. Do funkcie pozorovateľov delegovala Medzinárodná automobilová federácia Miroslava Nezvala z Česka. Poľská asociácia nominovala Boguslawa Piataka. Bezpečnostným delegátom SAMŠ bude Jaroslav Vadoc.

Meranie časov budú zabezpečovať časomerači SAMŠ pod vedením Miroslava Dzuriša.

Zodpovednú úlohu riaditeľa pretekov bude podobne ako v predošlých rokoch niesť na svojich pleciach Ľubomír Šimko, ktorý je predsedom Bezpečnostného výboru SAMŠ. Na samotnej trati súťaže budú jej priebeh zaisťovať skoro dve stovky traťových komisárov (ich hlavnou úlohou je dohliadať na bezpečnosť súťažiacich) a usporiadateľov (majú na starosti bezpečnosť verejnosti a organizáciu servisného a uzavretého parkoviska). Nesmieme zabudnúť na posádky sanitných a záchranárskych vozidiel ale i hasičov a posádky vyprosťovacích a odťahových vozidiel a ľudí zabezpečujúcich spojenie i ozvučenie priestorov. Na riaditeľstve súťaže v priestoroch Rekreačného strediska Jahodná bude po celý čas v činnosti sekretariát súťaže a tlačové stredisko.

Súťaž sa uskutoční na známej trati z „Alpinky“ smerom na Spišskú Novú Ves dlhej 4 750 metrov. Vďaka zaradeniu pretekov do viacerých šampionátov európskeho významu (IHCC, HHCC) a tiež slovenského a poľského šampionátu, by sa na trati malo predstaviť okolo 100 jazdcov. Priebežný zoznam prihlásených sa momentálne začína napĺňať známymi menami. Spomenúť môžeme českého majstra Václava Janíka na Norme M20FC, ktorý zvíťazil na Jahodnej v roku 2014, majstra Európy z Francúzska Jean-Maria Almerasa s jeho historickým Porsche 935, poľského obľúbenca Jaceka Handla na BMW E36 či slovenského „miláčika“ fanúšikov Igora Drotára s novou Škodou Fabiou R5. 

Prihlasovanie prebieha na stránke www.prihlaska-sams.sk. Uzávierka prihlášok je stanovená na 12. mája 2016 o 24:00 hod. 

 

Zdenka Tamášová