Uzávierka trate MORIS CUP JAHODNÁ 2015

Pri príležitosti konania MORIS CUP Jahodná 2015 bude štátna cesta II/547 v úseku Alpinka železničné priecestie – Jahodná rázcestie – Košická Belá úplne uzavretá nasledovne:

30.05.2015, sobota v čase 06:30 - 19:00

V priebehu uzávierky sa uskutočnia 4 jazdy s predpokladanými časmi štartov :
-1. tréningová jazda od 07:30
-2. tréningová jazda od 10:00
-1. súťažná jazda od 13:30
-2. súťažná jazda od 16:00
Medzi jednotlivými súťažnými jazdami, ak to situácia dovolí,  bude cesta pre verejnú dopravu na krátku dobu otvorená.


31.05.2015, nedeľa v čase 07:00 - 17:00

V priebehu uzávierky sa uskutočnia 3 jazdy s predpokladanými časmi štartov :
-1. tréningová jazda od 08:00
-1. súťažná jazda od 10:30
-2. súťažná jazda od 14:00
Medzi jednotlivými súťažnými jazdami, ak to situácia dovolí, bude cesta pre verejnú dopravu na krátku dobu otvorená.

Spracoval :
JUDr. Peter Szczeczina, 
Auto klub Košice