Uzávierka cesty pre MORIS CUP JAHODNÁ 2017

Pri príležitosti konania MORIS CUP Jahodná 2017 bude štátna cesta II/547 v úseku Alpinka železničné priecestie – Jahodná rázcestie – Košická Belá úplne uzavretá nasledovne:

20.05.2017, sobota v čase 08:00 - 12:30 a 13:00 - 18:00

21.05.2017, nedeľa v čase 08:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00

Ak to situácia dovolí, organizátor po každej súťažnej jazde otvorí cestu na krátku dobu pre verejnú dopravu.

JUDr. Peter Szczeczina,
Auto klub Košice