Uzávierka cesty pre 10. MORIS CUP JAHODNÁ 2018

Pri príležitosti konania 10. ročníka MORIS CUP Jahodná 2018 bude štátna cesta II/547 v úseku Alpinka železničné priecestie – Jahodná rázcestie – Košická Belá úplne uzavretá nasledovne:

19.05.2018, sobota v čase 08:00 - 12:30 a 13:00 - 18:00

20.05.2018, nedeľa v čase 08:00 - 10:30 a 11:00 - 16:00

Ak to situácia dovolí, organizátor po každej súťažnej jazde otvorí cestu na krátku dobu pre verejnú dopravu.