Upozorňujeme na zmenu časového harmonogramu Moris Cup Jahodná 2017!

Organizátori z Auto Klubu Košice upozorňujú na posun časového harmonogramu Moris Cup Jahodná 2017, ktorý sa týka oboch súťažných dní. Dôvodom zmeny je vyšší záujem štartujúcich oproti predpokladanému počtu.

20.05.2017, sobota

08:30   1. tréningová jazda
10:30   2. tréningová jazda
13:15   Slávnostný štart súťaže
13:30   1. súťažná jazda /voľná tréningová jazda pre HHCC/IHCC
15:30   2. súťažná jazda /voľná tréningová jazda pre HHCC/IHCC

21.05.2017, nedeľa

08:30   1. tréningová jazda / 3. tréningová jazda pre HHCC/IHCC
11:00   1. súťažná jazda
13:30   2. súťažná jazda

Zdenka Tamášová
Tlačový tajomník Moris Cup Jahodná 2017