Súčasťou Moris Cup Jahodná 2014 bude aj Slovenský kopcový pohár

V nedávnych dňoch sa uskutočnilo prvé podujatie slovenského šampionátu v pretekoch automobilov do vrchu (Ožďany) a tiež aj prvé majstrovské podujatie u našich severných susedov v poľskej Zaluži.

Napriek očakávaniam bol na oboch podujatiach počet zúčastnených slovenských a poľských pretekárov  nižší ako to bolo v minulých sezónach. Na základe tejto skutočnosti organizátori 6. ročníka Moris Cup Jahodná vyhoveli požiadavke Komisie PAV SAMŠ a súčasťou pretekov na Jahodnej bude aj Slovenský kopcový pohár.

Z dôvodu špecifík tohto kopca nebude realizácia tohto rozhodnutia jednoduché. Jahodná leží v úzkom údolí, v ktorom jediným miestom pre umiestnenie depa sú parkoviská pri Rekreačnom stredisku Jahodná cca 3 km za cieľom. Rozloha týchto parkovísk však postačuje maximálne pre 50 – 60 teamov, takže ostatní účastníci  musia servisovať na úzkej príjazdovej ceste, na ktorej sa navyše organizuje aj zvoz súťažných a servisných vozidiel na štart pretekov. A práve nutnosť organizovania a realizácie zvozov vozidiel na štart zťažuje prácu organizátorov a kladie vysoké nároky na harmonogram pretekov.

Organizátori dlho zvažovali možnosti, prepočítavali varianty, nakoniec sa rozhodli vyhovieť požiadavke zaradiť SKP ale celkový počet účastníkov nemôže prevýšiť počet 110. To znamená, že prioritne budú prijaté prihlášky účastníkov oboch FIA majstrovstiev a oboch národných šampionátov – slovenského aj poľského a prihlášky pretekárov SKP v poradí ako dôjdu, do celkového počtu 110.

Samostatné zvláštne ustanovenia pre SKP sú zverejnené spolu s ostatnými informáciami na oficiálnej stránke organizátora www.rallye.sk/pav a tiež na webstránke SAMŠ..

 
Tlačové stredisko MORIS CUP JAHODNÁ 2014