Moris Cup Jahodná 2019 sa neuskutoční

MCJ

Auto klub Košice oznamuje všetkým súťažiacim, jazdcom a širokej motoristickej verejnosti, že plánované preteky automobilov do vrchu Moris Cup Jahodná 2019, ktoré sa mali konať v dňoch 24.-26. mája 2019,so zaradením do seriálu FIA HHCC - Majstrovstiev historických automobilov, FIA IHCC – FIA Medzinárodného pohára, Majstrovstiev Slovenskej republiky v pretekoch automobilov do vrchu a Slovenského kopcového pohára, sa neuskutoční.

Rozhodnutiu o zrušení uvedeného podujatia predchádzalo komisionálne šetrenie na trati pretekov dňa 15.02.2019 za účasti zástupcov SAMŠ a organizátora. Komisia skonštatovala, že nové priečne pruhy umiestnené na trati pretekov z rozhodnutia KDI Košice, ktoré boli osadené z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, neumožňujú uskutočniť bezpečný priebeh súťažného podujatia. Priečne pruhy nainštalované v zákrutách môžu pri vysokých rýchlostiach viesť ku haváriám súťažných vozidiel.

11. ročník MORIS Cup Jahodná 2019 mal byť už 123. automobilovým podujatím Auto Klubu Košice. Ten od svojho vzniku v roku 1971 ešte nezrušil žiadnu svoju naplánovanú súťaž. Spoločne so spoluorganizátorom súťaže - spoločnosťou MORIS Slovakia s.r.o., vynaložili členovia autoklubu v priebehu uplynulých 10 rokov nemalé úsilie, aby do centra východného Slovenska priniesli kvalitné zápolenia skutočných majstrov volantu na zaujímavej a náročnej trati, predstavili motoristickým nadšencom špičkové súťažné vozidlá a odprezentovali pre zahraničných účastníkov veľmi kvalitnú a dobre hodnotenú súťaž.

Všetkým je preto veľmi ľúto, že musia pristúpiť k takémuto kroku, ale žiaľ, sú na to dané objektívne dôvody, ktoré nie je v silách organizátora zmeniť.

 

 Zdenka Frývaldská
tlačové stredisko