Informácie pre zástupcov médií na MORIS Cup Jahodná 2016

Už o dva týždne v takýto čas bude na trati kopca Jahodná pri Košiciach prebiehať 8. ročník obľúbených pretekov automobilov do vrchu MORIS Cup Jahodná 2016. Keďže preteky sa každoročne tešia veľkej obľube nielen zo strany jazdcov, ale aj médií, organizátori pre nich zhrnuli všetky dôležité informácie v tzv. „Media book“.

Po pretekoch automobilov do vrchu v rakúskom Rechbergu a v poľskej Zaluzi príde 20.-22. mája na rad aj prvý slovenský kopec a to MORIS Cup Jahodná 2016. Organizátori z Auto Klubu Košice a spoločnosti MORIS Slovakia pracujú na prípravách súťaže niekoľko týždňov a mesiacov, aby pripravili pre jazdcov rovnako kvalitnú súťaž ako je tomu každý rok. V týchto momentoch vrcholia aj úpravy trate. Osadené sú nové zvodidlá pred a za cieľom, boli vyčistené odstavné plochy a prebiehajú opravy výtlkov.

Vďaka zaradeniu súťaže do FIA Historic Hill Climb Championship (HHCC), FIA International Hill Climb Cup (IHCC), Majstrovstiev Slovenska a Majstrovstiev Poľska v pretekoch automobilov do vrchu, Majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu historických automobilov, Slovenského kopcového pohára a Slovenskej trofeje – pretekov historických automobilov do vrchu pravidelnosti, sa na súťažnej trati dlhej 4 750 metrov predstaví množstvo jazdcov, divákov i zástupcov médií. A ako tomu každoročne býva zvykom, aj tentokrát organizátori zhrnuli tie najpodstatnejšie informácie pre novinárov, fotografov či kameramanov do jedného celku zvaného Media book. Táto „kniha pre média“ vydaná v angličtine a slovenčine podáva všetkým zástupcom médií základné informácie o MORIS Cup Jahodná 2016 a o podmienkach ich práce na tomto podujatí.

Okrem histórie pretekov, informáciách o trati, programu súťaže či o možnosti akreditácie tam nájdu aj možnosti pohybu v priestore pretekov. Pohyb vlastným motorovým vozidlom po trati bude možný počas prvého súťažného dňa len do 6:30 hod. a počas druhého súťažného dňa do 7:00 hod. V ostatnom čase bude pohyb zástupcov médií možný len vo vozidle označenom ako „Media taxi“ alebo v doprovodnom vozidle niektorého zo štartujúcich pretekárov. Časy odchodov a miesto pristavenia „Media taxi“ budú k dispozícii na tlačovom stredisku. Označený zástupca akreditovaných médií sa smie neobmedzene peši pohybovať v servisnom parkovisku, v predštartovom priestore za prípravou čiarou a na trati s výnimkou zakázaných priestorov. Neuposlúchnutie výzvy traťového komisára môže mať za následok až odňatie akreditácie.

Prosíme, aby ste si pozorne prečítali všetky podmienky akreditácie na súťaži a až potom zaslali vyplnený akreditačný formulár na adresu zdenka.t@pobox.sk. Uzávierka akreditácii je stanovená na 16. máj 2016. 

 

Zdenka Tamášová
tlačový tajomník Moris Cup Jahodná 2016