Informácie o predpisoch PAV 2016 a prihlasovaní

Informácie o predpisoch PAV 2016
Radi by sme informovali súťažiacich o  nových predpisoch, ktoré vydala FIA pre sezónu 2016, včítane nového formátu ZU.
Jedná sa najmä o FIA Všeobecné predpisy pre preteky PAV, ktoré platia pre všetky typy FIA majstrovstiev PAV (Majstrovstvá Európy v PAV, ME historikov, IHCC i CEZ). Podstatne sa zmenili i FIA športové predpisy pre IHCC.

Novinkou v predpisoch je napr. povinná a kontrolovaná účasť všetkých jazdcov na rozprave alebo možnosť odštartovať do druhej súťažnej jazdy v prípade, že prvú jazdu jazdec nedokončí.
Upozorňujeme aj na prílohy týchto predpisov (napr. o Prílohu 5, FIA šport. predpisov pre IHCC, ktorá pojednáva o upevnení kamier).  

Prihlasovanie na preteky

Dátum uzávierky prihlášok:   12.05.2016 do 24:00

Postup prihlasovania:
Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na webstránke www.prihlaska-sams.sk  do termínu uzávierky prihlášok.
Nové tlačivo prihlášky nájdete tu:  http://www.prihlaska-sams.sk/prihlaska.php?id=199  

Organizátor potvrdí prijatie prihlášky mailom prostredníctvom stránky www.prihlaska-sams.sk
Súťažiaci potom musí z prílohy e-mailu vytlačiť prihlášku, podpísať ju a doručiť organizátorovi v súlade s predpismi.