FIA Medzinárodný pohár v pretekoch do vrchu opäť na Jahodnej

Pravidelnými účastníkmi Moris Cup Jahodná sa od roku 2011 stali jazdci bodujúci do medzinárodného pohára FIA International Hill Climb Cup. Tento názov a samostatný seriál vznikol spojením FIA European Hill Climb Cup a FIA International Hill Climb Challenge. A kto každý v ňom môže odštartovať?

FIA Medzinárodný pohár v pretekoch automobilov do vrchu je po Majstrovstvách Európy v PAV druhým najvyšším seriálom v tejto automobilovej disciplíne. Vyhlasuje ho Medzinárodná automobilová federácia FIA a jeho kalendár obsahuje každoročne najviac 12 súťaží. V tejto sezóne je to 8 pretekov v šiestich krajinách – dvoje pretekov v Taliansku, dvoje v Slovinsku a po jednom v Poľsku, na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku. Sezóna trvá od polovice mája do polovice septembra.

Do seriálu nie je potrebná žiadna osobitná registrácia. Každý jazdec, ktorý spĺňa podmienky pre účasť, sa registruje na jednotlivých podujatiach. Na administratívnom preberaní musia jazdci predložiť medzinárodnú licenciu jazdca a vodičský preukaz. Rovnako ako v seriáli HHCC, aj tu platí, že sezóna je rozdelená na dve polovice. Do celoročnej klasifikácie sa započítavajú všetky výsledky mínus jeden najhorší v oboch poloviciach sezóny.

Jazdci sú podľa vozidiel rozdelení do troch kategórií. Kategóriu I tvoria produkčné automobily skupín N (vrátane R1), A (vrátane WRC, S1600, R2 a R3), S20 (vrátane R4 a R5) a GT. Sú to v podstate najtradičnejšie autá, s akými sa stretávame aj na automobilovej rally. Kategóriu II tvoria formulové vozidlá a tzv. placky, ktoré sú ešte rozdelené do štyroch skupín podľa počtu sedadiel a objemu (D/E2-SS, CN, E2-SC, E2-SH). Kategóriou III tvorí skupina E1 produkčných alebo cestovných áut s aspoň štyrmi sedadlami.

Keď bol Moris Cup Jahodná v roku 2011 po prvýkrát zaradený do tohto pohára, vtedy nazývaného ešte FIA International Hill Climb Challenge, nebodovali do neho žiadni zahraniční jazdci a víťazom sa stal Andrej Krajči. Zmena prišla už v nasledujúcom roku, keď tento krásny kopec navštívili a aj s výbornými výsledkami odchádzali českí, maďarskí i poľskí pretekári. Najviac pretekárov bodovalo do FIA IHCC v roku 2016 a to v počte 34. Celkovo sa ich za sedem rokov nazbieralo 74.

Najúspešnejším jazdcom na Moris Cup Jahodná je jednoznačne Čech Václav Janík, ktorý až štyri zo svojich šiestich štartov premenil na víťazné. Raz skončil porazený Jarom Krajčim a raz z technickým príčin nedojazdil. Patrí zároveň aj medzi troch najstabilnejších pretekárov, ktorí vynechali iba jeden štart zo siedmich možných v rámci FIA IHCC. Ďalšími dvomi sú Jiří Svoboda a Igor Drotár. Päť štartov majú za sebou Vlado Hudy a Maďar László Hernádi.

Zoznam prihlásených na Moris Cup Jahodná 2018 obsahuje necelý týždeň pred uzávierkou prihlášok 36 mien. Veríme, že sa do 9. mája ešte naplní ďalšími menami, ktoré ovplyvnia nielen slovenské, ale aj medzinárodné štatistiky.

Zdenka Frývaldská
Tlačový tajomník Moris Cup Jahodná 2018