Akreditácia médií na 10. Moris Cup Jahodná

Tradičnou otázkou pred každou veľkou súťažou je otázka akreditácií. Aj tento rok bude súťaž Moris Cup Jahodná otvorená zástupcom médií.  

Už najbližší víkend sa koná jubilejný desiaty ročník pretekov automobilov do vrchu Moris Cup Jahodná, ktorý organizuje Auto klub Košice za spolupráce so spoločnosťou Moris Slovakia s.r.o. Zoznam prihlásených obsahuje 80 mien jazdcov z ôsmich krajín Európy.

Na oficiálnej stránke súťaže pav.rallye.sk boli spoločne so spustením prihlasovania zverejnené akreditačné podmienky a akreditačný formulár. Pripomíname, že každý akreditovaný novinár či fotograf, musí byť označený visačkou a mať na sebe oblečenú vestu, ktorú dostane v tlačovom stredisku za zálohu. Takto označený zástupca médií sa smie peši pohybovať v servisnom parkovisku, v predštartovom priestore za prípravnou čiarou a na trati mimo zakázaných priestorov. Prosíme všetkých akreditovaných novinárov či fotografov, aby počúvali pokyny traťových komisárov a riadili sa nimi. Neuposlúchnutie výzvy traťového komisára môže mať za následok odňatie akreditácie.

Pohyb vlastným motorovým vozidlom po trati bude možný počas oboch súťažných dní do 7:30 hod. V ostatnom čase budú môcť zástupcovia médií využiť „Media taxi“, na ktorý môžu nastúpiť v servisnom parkovisku alebo si ho „stopnúť“ na trati.

 

Zdenka Frývaldská
Tlačový tajomník 10. Moris Cup Jahodná