Moris Cup Jahodná 2015 láka „historikov“

Pamätáte si na dobu, keď sa po rally či kopcových tratiach premávali autá ako Škoda 1000 MB, Porsche 356, Fiat 128 či Trabant 601? Máte doma podobné historické vozidlo? Počnúc touto sezónou máte možnosť zúčastniť sa s ním pretekov do vrchu – konkrétne Slovenskej trofeje v jazde pravidelnosti, ktorú vypísala Slovenská asociácia motoristického športu.

Na posledný májový víkend pripravili organizátori z Auto Klubu Košice so svojím spoluorganizátorom, spoločnosťou Moris Slovakia, obľúbené preteky automobilov do vrchu – MORIS CUP Jahodná. Súťaž je v tomto roku zaradená do FIA Historic Hill Climb Championship, FIA International Hill Climb Cup, Majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu, Majstrovstiev Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu historických automobilov, Slovenského kopcového pohára a už spomínanej Slovenskej trofeje v pretekoch historických automobilov do vrchu pravidelnosti. Práve posledný menovaný „seriál“ pretekov dáva možnosť odštartovať na uzatvorenej trati aj jazdcom bez celoročnej licencie a s vozidlom bez bezpečnostného rámu, s cieľom predviesť svoje historické vozidlo a zároveň dosiahnuť v meraných jazdách čo najmenší rozdiel medzi dosiahnutým časom a časom stanoveným organizátorom.

Do Slovenskej trofeje sa môžu prihlásiť držitelia medzinárodných licencií vydaných ASN členského štátu FIA CEZ, medzinárodných, národných i „pohárových“ licencií vydaných SAMŠ, tiež držitelia národných licencií českej FAS, no aj jazdci, ktorí na podujatí získajú dennú licenciu. Ich vozidlo muselo byť vyrobené v dobe od 1.1.1931 do 31.12.1990 a musí mať minimálne platný preukaz HRCP (regularity technický preukaz). Ten jazdci získajú vyplnením žiadosti zo stránky www.sams-asn.sk (sekcia Tlačivá) a doručením Technickému výboru na adresu predsedatv@gmail.com. Povinnou výbavou je v tomto prípade akákoľvek prilba schválená pre cestnú premávku a športová obuv nad členky. Odporúča sa dodržanie bezpečnostnej výbavy podľa príloh K a J Medzinárodného športového poriadku FIA, oblečenie s dlhým rukávom a rukavice.

Ak k vozidlu existuje HTP (historický technický preukaz FIA), NHTP (národný historický technický preukaz) alebo RLTP (rally legend technický preukaz), jazdci sú povinní dodržať ďalšie bezpečnostné podmienky uvedené v Ročenke 2015 (skrátené viď tab.):
.........bezpečnostný rám   sedačky          pásy              hasiaci systém
HTP   všetko podľa Prílohy J
NHTP podľa Prílohy J          po homologácii    podľa Prílohy J    podľa Prílohy J
RLTP  zjednodušená           nedelené              min. 4-bodové   nepovinný
HRCP nepovinná                 ľubovoľné            ľubovoľné          nepovinný

Jazda pravidelnosti znamená dodržanie času predpísaného organizátorom na určenej trati. Víťazom sa stáva jazdec, ktorý v súčte oboch jázd dosiahne najnižší rozdiel od ideálneho predpísaného času. Je zakázané používanie akéhokoľvek meracieho zariadenia na meranie času a vzdialenosti, okrem „zabudovaného“ tachometra. Pri predpoklade, že do Slovenskej trofeje odštartujú minimálne 3 vozidlá, organizátor vyhlási absolútnu klasifikáciu na prvých troch miestach. Ak odštartujú menej ako 3 vozidlá, vyhlásený bude len absolútny víťaz.

Trať na Jahodnej je dlhá 4 750 metrov. Najrýchlejší jazdci ju dokážu zvládnuť aj za menej ako dve minúty a tí pomalší, so slabšími vozidlami, za približne tri minúty. Aký bude ideálny čas pre preteky automobilov do vrchu pravidelnosti, si určí organizátor. Podmienkou je, že priemerná rýchlosť nesmie prekročiť 80 km/h.

Prihlasovanie prebieha na stránke www.prihlaska-sams.sk. Uzávierka prihlášok je stanovená na 22.máj 2015 24:00 hod.

Tlačové stredisko MORIS Cup Jahodná 2015
Zdenka Tamášová